hello@smokeandpeat.com

תנאים

באחריות המשתמש לדאוג לכך שהוא או היא, או אדם אחר המתגורר במקום המסירה וגיל 18 לפחות, יהיו נוכחים בכתובת לקבלת משלוח המשקאות בזמן המסירה שנבחר.

Smoke & Peat יקבלו את אחד הדברים הבאים כתיעוד חובה:

רישיון נהיגה תקף
דרכון או ת.ז.


מבוא


אנא קרא בעיון את תנאי השימוש הכלליים הבאים ("תנאים כלליים"), שכן הגישה אל (www.smokeandpeat.com) ("האתר", "אנו / אנחנו / שלנו") כפופים לתנאים הכלליים הבאים. אם יש לך בירורים או שאינך מקבל אותם, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו.

על ידי כניסה לאתר בכל הזדמנות זו ובכל אירוע אחר יראו אותך כאילו קיבלת את התנאים הכלליים החלים על השימוש בו ועל המתקנים והשירותים הניתנים על ידיו

כל התייחסות ל"אנחנו "," לנו "," שלנו ", או כל התייחסות מסוג זה, היא התייחסות ל- smokeandpeat.com, לכל אחד מהסניפים, השותפים העסקיים והחברות הבנות שלה.

עליך לשמור ו / או להדפיס עותק של התנאים הכלליים לעיונך בעתיד

גישה לאתר

המשתמש באתר שלנו; לרבות כל שימוש של כל גורם / גורם או בשם משתמש כלשהו ("אתה", "משתמש", "שלך" ו"עצמך "), רשאי להשתמש באתר רק לשימושו האישי. כל הפניה ל ("אתה", "משתמש", "שלך" ו"עצמך ") תתייחס גם לכל אדם / ישות שאתה, במישרין או בעקיפין, חושף או חולק עם כל מידע שהושג מהאתר. הפניה כאמור תכלול גם כל אדם / ים אשר ניגשים לאתר או משתמשים בהם באמצעות מכשיר, חשבון ו / או חיבור לאינטרנט.

לא כל המוצרים והשירותים זמינים בכל התחומים הגיאוגרפיים. זכאותך למוצרים ושירותים מסוימים כפופה לקביעה סופית על ידינו או על ידי מוכר צד ג '. אנו שומרים לעצמנו את הזכות למשוך או לתקן את כל תוכנו ואת השירות הניתן באתר ללא הודעה מוקדמת על כך. לא נהיה אחראים כלפיך אם מסיבה כלשהי האתר אינו זמין בכל עת או לתקופה כלשהי.

הגישה לאתר מותרת על בסיס זמני ואנו עשויים, מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל את הגישה לחלקים מסוימים או לאתר כולו, מבלי להיות אחראים כלפיך או כלפי אחרים

אתה אחראי לערוך את כל הסידורים הדרושים בכדי לגשת לאתר. אתה גם אחראי לוודא כי כל האנשים הגישה לאתר דרך חיבור האינטרנט שלך ו / או המכשירים מודעים לתנאים הכלליים.

למעט במקומות שקיבלתם מאתנו הרשאה מפורשת, אינך וכל מי שאחרים רשאים לחלץ תוכן או נתונים מהאתר שלנו בכל צורה או צורה, למעט לשימוש אישי בהתאם לתנאים כלליים אלה.

אתה מאשר שייתכן שהאתר שלנו אינו תואם לכל החומרה או התוכנה שאתה משתמש בהם או כל תוכנה שאתה משתמש בהם, המידע הכלול בתוכו מדויק ומעודכן, יהיה זמין בכל עת, יישאר כשהיה, ללא שגיאות או נקי מ, אך לא רק וירוסים, באגים אלקטרוניים, סוסים טרויאניים או רכיבים מזיקים אחרים. עליכם, אם כן, לנקוט באמצעי זהירות משלכם בהתאם ואתם מכירים בהסכמה ובלא הפיכה כי אנו לא נהיה אחראים לנצח וממילא לכל נזק לאובדן מכל סוג שהוא ובכל מקרה העולה, באופן ישיר או עקיף, ביחס ו / או בכל דרך שהיא בדרך המחוברת לאתר שלנו, לכל אחד מתכניו ו / או לשירותים שאנו מספקים או אחד המסופק על ידי אחרים מטעמנו.

אינך רשאי לנסות לגשת לאתר או לחלק כלשהו באתר באופן בלתי חוקי באמצעים, לרבות, אך לא רק, פריצה, כריית סיסמאות או אמצעים בלתי לגיטימיים אחרים. אינך רשאי להפר את אמצעי האבטחה או האימות שבאתר, וכן אינך רשאי לסרוק או לבדוק את האתר או חלק כלשהו באתר בגלל פגיעות. אתה מסכים לא להשתמש בתוכנה או התקן כלשהו העלולים להפריע ליכולת העבודה והפונקציונליות של האתר בכל דרך, צורה או צורה.

אתה גם מאשר ומסכים כי אנו איננו אחראים בשום צורה, צורה או צורה, לכל נזק, אובדן או נזק שייתכן שתסבול, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל רכיבים מזיקים הניתנים ליישום לאתר ו / ו או כל תוכן של צד שלישי.

מוצרים ושירותים


אתה מאשר בזאת כי התוכן / המידע / החומרים / המוצרים / השירותים ("המוצר / ים") שאנו מספקים / מוכרים / מוסרים / מחכירים / שוכרים / קונים באתר אינם עשויים להיות כשירים למטרה או כמתואר בתמונה כלשהי , תיאור וידאו או טקסט ואנחנו לא מתחייבים שהוא יהיה חף מפגמים או תקלות. בנוסף אתה מאשר כי חלק מהמוצרים הזמינים באתרנו או כולם הם ממקורות צד ג '. תיאור המוצרים באתר שלנו עשוי להכיל אי דיוקים טכניים ו / או שגיאות הקלדה או כל סוג אחר של שגיאה. המוצרים באתר עשויים להתעדכן, למחוק, לערוך, לשנות או לשנות ולעיתים עשויים להיות מיושנים או לא במלאי. איננו מקבלים אחריות על שמירת המוצרים ומידע קשור באתר מעודכן, אחריות בגין אי-ביצוע פעולה זו או אחריות לכל מוצרים לא מדויקים, לא נכונים, לקויים, פגומים או לא תקינים.

כל המוצרים ו / או השירותים הניתנים באתר ניתנים על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין "עבורך. איננו נותנים ערבויות, מצגים, אחריות ותנאים, המובעים או משתמעים, בנוגע לדיוק או לכושרם של אחד מהמוצרים המופיעים באתר או באתרי צד ג 'כלשהו שאנו מספקים קישור אליהם.

איננו יכולים בכל עת להבטיח כי האתר, כל קבצים או נתונים שהורדו / שחולצו מהאתר, או כל התכתבויות שנשלחו על ידינו יהיו נקיים מוירוסים, נקיים מאובדן, שחיתות, התקפות, הפרעות, פריצות או רכיבים מזיקים אחרים או פריצות אבטחה. אנו מצהירים בזאת, ואתה מסכים באופן בלתי הפיך, כי כל האחריות מכל הסוגים, בין אם מפורשות ובין מכל משתמעות, נשללות בזאת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, כותרת ואי-הפרה.

אנו עשויים לשנות, להסיר, לשנות, להשעות, להפסיק, לעדכן או להגביל את הגישה לחלק מהתוכן או לכל התוכן הקיים באתר ללא הודעה מוקדמת ולפרקי זמן בלתי מוגדרים. אנו עשויים לבצע שיפורים ו / או שינויים במוצרים ו / או בשירותים באתר שלנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

אלא אם כן נקבע אחרת, איננו מספקים כל אחריות למוצרים שלנו. יתר על כן, כל אחריות שעשויה להיות זמינה תימסר על ידי היצרן או צדדים שלישיים. לפיכך אנו לא מקבלים החזרים כספיים או החלפות של מוצרים פגומים או לא תקינים אלא אם נאמר אחרת במפורש.

המנוי


השירות, כולל, אך לא רק, חומרים, תוכן, מוצרים, נתונים, טקסט, מפות, תמונות, קטעי וידאו ומידע שאנו מספקים באתר מיועד רק למשתמשים רשומים (משתמשים שיצרו חשבון ב- האתר שלנו וספק מידע אישי אמיתי ומדויק) ("מנויים"). משתמש רשאי ליצור חשבון ולהפוך כמנוי לשירות שלנו ולקבל גישה לאתר שלנו על ידי הסכמתו לתנאים כלליים אלה ומסירת מידע אישי.

כדי להיות זכאי לחשבון באתר שלנו, עליך להיות בן 18 לפחות. אתה רשאי להירשם לחשבון באתר שלנו על ידי מילוי והגשת טופס ההרשמה באתר שלנו.

אסור לאפשר לאף אדם אחר להשתמש בחשבונך כדי לגשת לשירותים באתר שלנו ואתה אחראי הבלעדי בכל ההיבטים בגין גישה כזו. עליכם להודיע ​​לנו מייד אם תודעו לשימוש בלתי מורשה בחשבונכם, אשר לא נהיה אחראים עליו בשום צורה. לא תשתמש בחשבון של אדם אחר כדי לגשת לשירותים באתר שלנו אלא אם כן קיבלת אישור מפורש לעשות כן.

עליכם לשמור על סיסמתכם, שכן כל גילוי של הסיסמה שלכם יהיה באחריותכם הבלעדית. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות ואבטחת חשבונך וסיסמתך לכל הפעילויות, לרבות אך לא רק, התנהגות בלתי הולמת, רשלנית, רשלנית או מזיקה הנובעת מכל כישלון לשמור על סיסמתך, ועשויה להיות אחראית בגין הפסדים בקשר לכישלון כזה.

בעת ההרשמה לחשבון לשימוש בשירות שלנו, אתה מסכים לספק מידע מלא ומדויק. יתרה מזאת, אתה מסכים כי אנו רשאים לאחסן ולהשתמש במידע שאתה מספק לנו, או במה שאנו משיגים מהשימוש שלך באתר, לרבות אך לא רק כתובות IP, סטטוס, כתובת, שמות, שמות משפחה, פרטי חשבון בנק, אשראי / פרטי כרטיס חיוב.

אתה מסכים שיש לנו את הזכות, בכל עת, לפני קבלת הרשמתך, למשוך, להקטין, להגדיל ו / או לשנות את המחירים. כל המחירים, העלויות, הצעות המחיר והתיאורים שבוצעו או שהוזכרו בפרסומי האתר שלנו כפופים לזמינות, ואנחנו לא יהיו מחויבים להם.

אתה מאשר ומסכים כי אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף כל מידע שאתה מספק לנו, ללא הסכמתך וללא הודעה מוקדמת, לצד שלישי כלשהו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל, לדחות, לעכב, להשעות או לעכב את המנוי שלך בכל עת, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מבלי ליידע הודעה או סיבות מספקות לך או לכל אחד אחר.

אם נכשלת, או שאנו חושדים שנכשלת, לעמוד באחד מהתנאים הכלליים, יש לנו את הזכות, מבלי להודיע ​​לך ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסיים / לבטל או להשעות את המנוי שלך, ותהיה אחראי ל כל הסכומים, החיובים, העלויות, העמלות המגיעות לנו עד וכלל תאריך ההשעיה או הביטול.

במקרה של ביטול או השעיה על ידינו למנוי שלך מכל סיבה שהיא, אתה מאשר ומסכים כי לא תקבל החזר / החזר כספי עבור כל שכר טרחה, הוצאות ותביעות אחרות, מכל סוג שהוא

תשלום


אמצעי תשלום, כגון עסקאות בכרטיסי אשראי / כרטיסי חיוב, מתבצעים דרך צד ג '. כאשר אתה משתמש בספקי תשלום וחיוב של צד שלישי, באחריותך הבלעדית לבדוק את תנאי הפרטיות ותנאי השימוש שלהם, מכיוון שאנו לא אחראים לכל אובדן או נזק הנובעים או קשורים לעסקה כזו. יתר על כן, תהיה אחראי לשלם את כל העלויות הנוספות, לרבות אך לא רק, מיסים, שערי חליפין, דמי ריבית וחיובים.

איסוף מידע ושימוש בו


בעת השימוש באתר שלנו, אנו עשויים לבקש מכם לספק לנו מידע מסוים המאפשר זיהוי אישי שניתן להשתמש בו ליצירת קשר או איתורכם. מידע המאפשר זיהוי אישי עשוי לכלול, אך לא רק, את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת הדואר ומספר הטלפון שלך ("מידע אישי"). על ידי השימוש באתר אתה מסכים לאיסוף, שימוש וסילוק של מידע אישי ונתונים אחרים.

אנו משתמשים במידע האישי שלך רק לצורך אספקת ושיפור האתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף חלק מהמידע האישי שלך לצדדים שלישיים.

אנו נשתמש במאמצים סבירים כדי להגן על כל מידע ו / או מידע שנמסר על ידך בנוגע לאתר שלנו, עם זאת, אתה מסכים כי מסירת מידע כזו היא על אחריותך בלבד, ואנחנו שוללים בזאת את כל האחריות כלפיך לכל אובדן, וכן / או שימוש במידע בכל דרך, צורה או צורה.

עוגיות


אנו עשויים להשתמש בעוגיות מעת לעת. אנו עושים זאת על ידי איסוף פרטי משתמשים שנשלחים בחזרה ומאוחסנים במכשיר שלך (כלומר טלפון נייד, טאבלט, מחשב נייד, מחשב אישי וכו '). מידע זה נאסף למטרות כגון; זיהוי זהות המשתמש ובכך לאפשר לך לנווט באתר מבלי להזין את שם המשתמש והסיסמה שלך בכל עמוד. אתה יכול לבחור לבטל את הסכמתך על ידי הגדרת התצורה של הדפדפן שלך למניעת יצירתם


כוח עליון
8.1. אתה מאשר ומסכים כי לא תהיה לנו כל אחריות על פי תנאים כלליים אלה אם אנו מנועים או מתעכבים בביצוע התחייבויותינו על פי התנאים הכלליים, או לבצע את עסקינו, על ידי מעשים, אירועים, מחדלים או תאונות שאינם בשליטתנו הסבירה, כולל, אך לא מוגבל, כישלון של שירות שירות או רשת טלקומוניקציה, וירוסים, תוכנות זדוניות, האקרים, מעשה אלוהים, מלחמה, מהומות, נזק זדוני, קיום כל חוק או צו ממשלתי, כלל, תקנה או כיוון, תאונה, פירוט של אתר או שרתים, או ברירת מחדל של אתרי צד שלישי.

זכויות יוצרים


כל החומר באתר, כולל, אך לא מוגבל, לכל חלק מתוכן, טקסט, תמונות, קבצי וידאו, גרפיקה, קובצי קול, קבצי אנימציה ויצירות אחרות שפורסמו, מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקים אחרים החלים בכל מדינה. בכל העולם. אינך רשאי להשתמש, פרט לשימוש אישי, לרבות ללא הגבלה, העתקה, שינוי, העתקה, כולה או חלקה, העלאה, שידור, הפצת רישוי, מכירה ופרסום של כל אחד מהחומרים מבלי לקבל את האישור המפורש בכתב. כל החומרים הם רכושם של מחבריהם בהתאמה ואסור להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להוריד, לפרסם, לשדר או להעביר בשום דרך מבלי לקבל אישור מפורש מהמחבר / הבעלים המקוריים שלו.

קישורים לצדדים שלישיים


אתה מאשר כי האתר עשוי להכיל שירותים הכוללים אך לא רק שירותים, חומרים, מוצרים וקישורים לאתרי צד ג 'אחרים שאנו מספקים לנוחיותך, אם אתה מבקר באתרי צד ג' כלשהו, ​​אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. איננו אחראים בשום אופן או אחראים לכל תוכן, דיוק או דעות המובעים באתרי אינטרנט כלשהם. אלא אם כן ביטוינו אחרת, קישורים לאתרי צד ג 'אינם מעידים על כך שהאתר שלנו קשור או משויך לאתרים כאלה. אתה מסכים באופן בלתי הפיך שלא תשתמש בחומרים של צד שלישי באופן שיפגע או יפר את זכויותיו של גורם אחר וכי איננו אחראים בשום דרך לשימוש כזה או אחר על ידך או אחרים.

האתר מפרסם, בין היתר, פרסומות שהוצבו / סופקו / סופקו על ידי צדדים שלישיים כדי לפרסם את שירותיהם ו / או סחורותיהם. איננו רשאים להחזיק בכל הסחורה המפורסמת למכירה ואיננו אחראים לכל נזק / הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מרכישת טובין ו / או שירותים המפורסמים על ידי צדדים שלישיים. אם ברצונך לרכוש סחורות ו / או שירותים או להתמודד עם צדדים שלישיים המפרסמים באתר שלנו, אתה מאשר ומסכים שתעשה זאת על אחריותך בלבד והחוזה יהיה בינך לבין צד ג 'המפרסם באתר האתר שלנו ולא איתנו בשום דרך, צורה או צורה. בזאת אתה מאשר ומסכים ללא הפסקה כי אתה מתמודד עם צדדים שלישיים כאלה באחריותך וכי איננו אחראים בשום צורה לנזקים / הפסדים שנגרמו כתוצאה מההתנהלות / השימוש שלך / עם כולם / מי מהם

אחריות
כל החומרים, לרבות אך לא מוגבלים למוצרים, לתוכן, למידע, לשירותים ולמוצרים המוצגים באתר שלנו, ניתנים ללא כל התחייבות, תנאים או אחריות לגבי דיוקו. אנו מחליגים בזאת במפורש את כל התנאים, האחריות, המפורשים או המשתמעים, ותנאים אחרים שעלולים להיות משתמעים על ידי החוק, במידה הרחבה ביותר המותרת על פי החוק.

אנו לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר / עקיף, מיוחד, מקרי או מקרי, או אובדן, פגיעה אישית, מוות או על אובדן עסקי כלשהו שאתה או אחרים עשויים להיגרם בחיבור לאתר שלנו, לתוכן, או לאף גורם אחר שמאפשר לנו. בתוך ו / או שהוזכר באתר האינטרנט שלנו, לרבות אך לא מוגבל, אובדן נתונים, רווחים, הכנסות, הכנסות, רווחים של חוזים, חיסכון נרשם, עסקים, פגיעה אישית ו / או מוות כלפיך או אחרים או נזק לביצוע. איננו אחראים לכל מוצרים או חומרים המוצבים באתר שלך על ידיך / משתמשים אחרים / צד שלישי.

אתה מאשר ומסכים כי כל הפרה על ידך לתנאים הכלליים עשויה להפר את זכויותינו ואנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות והסעדים בגין כל הפרה כזו. לפיכך, אתה גם מסכים שבמקרה כזה אתה תפצה אותנו, לקוחותינו, מקורבינו וסניפיו ומנגד כל הפסד, הוצאות נזק או עלות או אחריות שאנו או הם עשויים להיגרם כתוצאה מהפרה כלשהי.

למען הימנעות מחובות, אתה מאשר ומסכים באופן בלתי הפיך, עתה ולעולם, כי לא נהיה אחראים לך או לאנשים אחרים, לרבות אך לא מוגבלים, משפחתך, נציגים, נציגים, סוכנים, סוכנים עובדים, מועסקים, מנחים, וכל גורם / ישות וכל גורם / ישות המחוברים לאדם / גורם כלשהו, ​​מי שמשתמש או גישה לאתר מאת מכשיר / ים ו / או חיבור לאינטרנט (עם או ללא הרשאות) או / או עשה זאת על התנועה שלך, כולל, ללא הגבלה, בחוזה (כולל כל אחריות או אחריות כלשהי), בנזיקין (כולל התחייבות) או בכל מקרה אחר להפסד או לרווח, הפסד פדיון, אובדן הפלה, נתונים, אובדן הזדמנויות, אובדן רצון טוב, התנהגות בלתי הולמת, רשלנות, פגיעה בנכסים, פגיעה אישית, מוות או ישירות / עקיפה או עקיפה מכל סוג של אובדן, מכל סיבה שהיא, בין הזכויות שאמרונחשב ישיר / עקיף או כהשלך וכל מה שעומד בראשו ובאופן בלתי מקיף. יתר על כן, אנו לא נהיה אחראים לאי-יכולת או כישלונו של ציוד או מתקנים שלנו או למעשים כלשהם, השמטה או אי-תפקוד על ידי ארה"ב, עובדים שכירים, משרדים או סוכנים בקשר לאתר.

ההגבלה המוחלטת של האחריות הכלולה בסעיפים לעיל תהיה במידה המלאה המותרת בחוק.

קניין רוחני

אתה מאשר ומסכים כי האתר או צדדים שלישיים אחרים הם הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בכל התוכן, כולל אך לא רק תמונות, סרטונים, מידע, נתונים, פטנטים, טקסטים, קודי מקור, סימני מסחר ושמות מסחריים (בין רשומים ובין אם לא רשומים) ). למעט כאמור במפורש כאן או למעט במקרים בהם השגת הרשאה בכתב מאת המחבר / צד שלישי / אותנו המקורי, לפי העניין, התנאים הכלליים אינם מעניקים לך זכויות כלשהן, או בתוכן האמור, או כל זכויות או רישיונות אחרים ביחס לתכנים המוצעים באתרנו על ידינו או על ידי צדדים שלישיים.

אין שותפות או סוכנות

שום דבר בתנאים הכלליים או באתר לא נועד או יפעל ליצירת שותפות בינך לבין צד ג 'כלשהו ובינינו, או להסמיך אחד מאיתנו לפעול כסוכן של האחר, ולאף אחד מהצדדים לא תהיה הסמכות לפעול ב השם או בשמו או לחייב את האחר בכל דרך שהיא (כולל, אך לא רק, ביצוע של כל מצג או אחריות, הנחת התחייבות או אחריות כלשהי ומימוש כל זכות או סמכות)

כללי
ויתור

ויתור על זכויות כלשהן בתנאים כלליים אלה יעיל רק אם הוא בכתב והוא חל רק על הצד אליו פונה הוויתור ועל הנסיבות שלשמו הוא ניתן.

זכויותינו הנובעות מתנאים כלליים אלה הינן מצטברות ואינן מחריגות זכויות / סעדים הניתנים לנו על פי חוק ו / או חוזה.

ניתוק

אם כל תנאי / תנאי כלשהו (או חלק מתנאי / תנאי) של תנאים כללים אלה נמצא על ידי כל בית משפט או גוף מינהלי בעל סמכות שיפוט כשירה כחוק, בלתי ניתן לאכיפה או בלתי חוקי, ההוראות האחרות יישארו בתוקף.

אם כל תנאי / תנאי / תנאי לא חוקי, בלתי ניתן לאכיפה או בלתי חוקי יהיה תקף, ניתן לאכיפה או חוקי אם יימחק חלק ממנו, ההוראות / תנאי / תנאי יחולו בכל שינוי הדרוש בכדי ליישם את כוונתנו המסחרית.

ההסכם כולו

התנאים הכלליים וכל המסמכים המוזכרים כאן או בו, מהווים את כל ההסכם בינך לביננו, ומחליפים כל הסדר, הבנה או הסכם קודם בינינו הנוגע בכל דרך לאתר.

אתה מאשר ומסכים כי על ידי קבלת תנאים כלליים אלה אינך מסתמך על התחייבות, הבטחה, הבטחה, הצהרה, ייצוג, אחריות או הבנה (בין בכתב ובין אם לא) על ידנו או על כל אדם הנוגע לנושא הכללי. תנאי את האתר או כל חלק ממנו.

איננו מקבלים הצעות נגדיות לתנאים הכלליים וכל ההצעות הללו נדחות בזאת ללא תנאי. כישלון מטעמנו להתעקש על ביצוע התנאים הכלליים לא יתפרש כוויתור על הוראות מההוראות הכלליות או כל זכויות שהוענקו לנו במסגרת התנאים הכלליים.

אתה מצהיר בזאת ללא עוררין וללא עוררין לנצח על זכות כלשהי שתוכל לקבל, נכון לעכשיו או בכל עת בעתיד, להשיב על כל החלטה שתכלול בתנאים הכלליים הללו או להגיש בקשה להגיש אותה.

הקצאה

לא תהיה לך, ללא הסכמתנו בכתב מראש, להקצות, להעביר, לחייב, לבצע חוזה משנה או לעסוק בכל דרך אחרת עם כל או מי מהזכויות או החובות שלך על פי התנאים הכלליים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להקצות, להעביר, לחייב, לקבל חוזה משנה או לעסוק בכל דרך אחרת עם כל או כל הזכויות וההתחייבויות שלנו על פי תנאים כלליים אלה לצד שלישי. אם נשתמש בזכות זו, נקרא למקבל הנתבע או לקבלן המשנה באתר.

הישרדות

על אף שאנחנו סוגרים את האתר או מגבילים את הגישה שלך, תנאים כלליים אלה ישרדו ללא הגבלת זמן כדי לשלוט במערכת היחסים שלנו איתך.

דיני חוק ותחום שיפוט

התנאים הכלליים הללו, וכל מחלוקת או טענה הנובעים מהם או בקשר אליהם או עם נושאיהם או התגבשותם (כולל מחלוקות או טענות שאינן חוזיות) נשלטים על ידי חוקי מדינת פלסטין ומפורשים אותם. עקרונות ניגוד חוקים אינם נכללים בזה.

אתה מסכים באופן בלתי הפיך כי לבתי המשפט ברמאללה, מדינת פלסטין, סמכות שיפוט בלעדית ליישוב כל מחלוקת או טענה הנובעים או בקשר לתנאים הכלליים, לנושאם או להיווצרותם (כולל מחלוקות או טענות שאינן חוזיות), מבלי להתייחס לסכסוכים בין עקרונות החוקים.

כל טענה / ות לפי התנאים הכלליים חייבים להיות מובאים תוך שנה (1) לאחר צאת עילת התביעה, או שנאסר טענה או עילת תביעה כאמור במידה המותרת בחוק.

תיקונים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות ועשוי בכל עת לשנות או לתקן תנאים כלליים אלה, או כל חלק מהם, מעת לעת בעתיד. אמנם אנו נשתדל להודיע ​​לך על כל תנאים כלליים מעודכנים, אך באחריותך לוודא שאתה מודע לתנאים וההגבלות המתוקנים. המשך השימוש באתר שלנו יצביע על ההכרה שלך בשינויים והסכמים שכאלה להיות מחויבים לתנאים ולהגבלות המתוקנים.

שיפוי

אתה מסכים באופן עצמאי באופן בלתי הפיך, לשפות, להגן ולהחזיק בארה"ב, המועסקים שלנו, המנהלים היחסיים שלנו, סוכנים, מחזיקי מניות, נציגים, עובדים ומפקידים מצוקי דיווחים ומזונות כלשהם, כל הנזקים, התחייבויות, פסקי דין, חליפות, הוצאות, חיובים, הוצאות או הפקעות מכל טבע שהוא, כולל דמי הטרור, הגישה מהשימוש על ידיך, המועמדים שלך, המייצגים, משלחת המשפחה שלך, סוכנים, גורמים מזדמנים, גורמים מזמינים, עליכם לשפות, להגן ולהחזיק בחסרי צרכים בארה"ב מכל ההפסדים או הנזקים הנתבעים, הוערכים על ידי מישהו, העולים מההפרה שלך מבין התנאים הכלליים הללו, הפרה של כל צד שלישי או אינטלקטואלי של זכויות יוצרים, או מעשה כלשהו או ביטול מצדך של / גישה לאתר.

אם ברצונך: לגשת, לתקן, לתקן או למחוק כל מידע אישי שיש לנו אודותיך, לרשום תלונה, או פשוט רוצה לקבל מידע נוסף פנה לממונה על ציות לפרטיות בכתובת hello@smokeandpeat.com

[רי: קצין ציות לפרטיות]

[ירושלים, ירושלים, JM,, ישראל]

Sale

Unavailable

Sold Out

Hebrew

Select language

Hebrew